Macurco ND Sensor TX-6-ND / TX-12-ND Nitrogen Dioxide NO2 Replacement Sensor

Brand: Macurco
ADI #:MA-NDSENSOR Model #: 26-1017-5342-9  Name: Macurco ND Sensor TX-6-ND / TX-12-ND Nitrogen Dioxide NO2 Replacement Sensor
  • Field replaceable Nitrogen Dioxide (NO2) sensor
  • Used with TX-6-ND and TX-12-ND
  • For nitrogen dioxide sensing