Brand #: Cdw-direct Llc

Sntc-8x5xnbd CAT 2960-X 48 Gige, 2 X 10g Sfp+, Lan B

ADI #:2R-CONSNT29X Model #: CON-SNT-29X48TDL Name #:SNTC-8X5XNBD CAT 2960-X 48 GIG