Hochiki HSB-NSA-6 6″ Sensor Base

Brand: HOCHIKI
ADI #:HY-0300040IT Model #: 0300-04010 IT  Name: Hochiki HSB-NSA-6 6″ Sensor Base
  • Anti-tamper Locking System
  • Rugged