Brand #: Lifesafety Power

300w Dv 12&24v 4lk 8aux E4a

ADI #:J7-151C4DE4A Model #: FPO150/150-C4D8E4A Name #:300W DV 12&24V 4LK 8AUX E4A