Brand #: Lifesafety Power

225w Dv 12&24v 4lk 8aux E4m

ADI #:J7-715C4DE4M Model #: FPO75/150-C4D8E4M Name #:225W DV 12&24V 4LK 8AUX E4M