SDi TC3 Testifire CO Detector Tester Capsules, 3-Pack

Brand: SDi Fire
ADI #:2S-TC3 Model #: TC3  Name: SDi TC3 Testifire CO Detector Tester Capsules, 3-Pack
  • Testifire CO Capsules (3-Pack)
  • Detector manufacturer approved
  • Non-flammable