2N EM4100 RFID Key Fob, 125kHz

Brand: 2N
ADI #:5E-01396001 Model #: 01396-001  Name: 2N EM4100 RFID Key Fob, 125kHz