Shure Wireless System with Beta 58A Handheld Transmitter

Brand: Shure
ADI #:SB-SLXD24B5G Model #: SLXD24/B58-G58  Name: Shure Wireless System with Beta 58A Handheld Transmitter