URC MRF-260I Addressable RF Base Station

Brand: URC
ADI #:UT-MRF260I Model #: MRF-260I  Name: URC MRF-260I Addressable RF Base Station