Rip-Tie G-75-MRL-BK Fire Retardant Wrap Strap, 3/4" X 75ft, Black

Brand: Rip-Tie
ADI #:V5-G75MRLBK Model #: G-75-MRL-BK  Name: Rip-Tie G-75-MRL-BK Fire Retardant Wrap Strap, 3/4" X 75ft, Black