MuxLab 500767-TX-UTP 3G-SDI/ST2110 Over IP Uncompressed Gateway Converter / Extender TX, UTP

Brand: MuxLab
ADI #:5M-5767TXUTP Model #: 500767-TX-UTP  Name: MuxLab 500767-TX-UTP 3G-SDI/ST2110 Over IP Uncompressed Gateway Converter / Extender TX, UTP